ANDRZEJ MOSIO

Urodzony w 1985 roku w Lublinie. Andrzej Mosio jest absolwentem Liceum Plastycznego ZSP w Tarnowie. W 2011 ukończył studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, na kierunku Grafika. Praca dyplomowa z Grafiki Warsztatowej wyróżniona została Nagrodą Dziekana. Od 2012 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Eksperymentalnej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od 2013 jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego Grafiki Warsztatowej FRAKCJA SUCHA. Prowadzi zajęcia z Podstaw Grafiki Warsztatowej, Wklęsłodruku oraz z Technik Eksperymentalnych. W pracach wykorzystuje współczesne techniki druku wspomagane cyfrowo oraz tradycyjne techniki wklęsłodruku.