Bez tytułu, akwaforta/wypukłodruk, 2015

EXP1C.SHIELD, akwaforta/miedziany pył/CAD, 2015

METAMORPHOSIS I-II, autooffset, 2014

   

FANTOMY, autooffset, 2014

 

PRACA DYPLOMOWA (Nagroda Dziekana)
Reifikacja I-V, autooffset, 2011

 

Starsze prace z przedziału 2006-2010