Poczwarki, rys. tuszem, 2015

 

Kuroliszek, rys. tuszem, 2015